top of page

Overige risicovoeten

De oudere voet

Bij het ouder worden kunnen er allerlei problemen aan de voeten ontstaan. De huid is kwetsbaarder en de voetstand kan veranderen. De kans op beschadigingen en infecties wordt groter waardoor een goede voetverzorging van groot belang is.
Het ouder worden kan gepaard gaan met slijtage of verstijving van de gewrichten, afname van het vetpolster van de voet, vaatproblemen, neuropathieën en oedeem. 
Bovengenoemde kenmerken kunnen direct klachten aan de voeten veroorzaken, zoals:

 • pijnklachten.

 • vorming van eelt en likdoorns.

 • verhoogd risico op schimmelnagels.

 • voetstandsafwijkingen.

Uw mobiliteit kan behoorlijk aangetast worden door allerlei voetklachten, terwijl het juist zo belangrijk is voor uw welzijn om zolang mogelijk mobiel te blijven. Liefst met zo min mogelijk pijn. Daarom is het zo belangrijk om voetproblemen tijdig te onderkennen en te behandelen.

Voor een behandeling wordt de tijd genomen en er wordt aandachtig geluisterd naar de klachten. U krijgt duidelijke uitleg en adviezen voor thuis.

Spastische en/of verlamde voet

Voor mensen met spastische of verlamde voeten/ledematen is het vaak heel moeilijk of zelfs onmogelijk om zelf hun voeten te verzorgen. Juist deze mensen kunnen te maken krijgen met ernstige voetproblemen. 

Omdat de bloedsomloop in de benen vaak verminderd is, kan vochtophoping (oedeem) ontstaan. Daardoor zitten schoenen te strak en ontstaan er makkelijk wondjes die vaak niet gevoeld worden. 

Een infectie of ingroeiende nagel kan te laat worden opgemerkt, de gevolgen kunnen dan ernstig zijn.

Het is dus van groot belang dat deze voeten een goede verzorging krijgen en regelmatig worden nagekeken.

Voetafwijkingen, -problemen die vaak voorkomen bij spastische en/of verlamde voeten zijn:

 • dwangstand, kramptoestand

 • gevoelsvermindering

 • hamertenen of klauwtenen

 • ingroeiende nagels

 • instabiliteit

 • spitsvoet

 • extreme eelt vorming

 • wondjes

 • likdoorns

Een voetbehandeling voor de spastische voet begint met een uitgebreide anamnese en voetonderzoek. Er wordt gekeken wat de klachten zijn, en welke problemen hieraan ten grondslag liggen.

Van daaruit kunnen de risico’s in kaart gebracht worden en kan een op maat gemaakt behandelplan opgesteld worden.

Eventueel kunnen technieken toegepast worden gericht opdrukontlasting en pijnvermindering.

Indien nodig wordt u doorverwezen naar de huisarts of podotherapeut.

Verwaarloosde voet

Verwaarlozing van de voeten kan ontstaan doordat iemand niet in staat is tot het verzorgen van de voeten of door het negeren van klachten. De verwaarloosde voet valt onder de risicogroep i.v.m. grotere kans op complicaties. 

Het komt helaas nog vaak voor dat mensen zich schamen voor hun voeten of bang zijn om hun klachten te laten behandelen. Dit kan komen door een negatieve ervaring in het verleden of omdat men bang is voor de reactie van de ander. Deze angst is echt niet nodig, wij behandelen u en uw voeten met de beste zorg.

bottom of page